PERSONEN EN BEGRIPPEN

De Makelaar

In Spanje is, net als in Nederland, makelaar een vrij beroep. De meeste huizen worden verkocht door tussenkomst van een makelaar. In Spanje bestaat geen exclusiviteit. Meerder makelaars kunnen hetzelfde huis in de verkoop hebben, soms ook nog voor verschillende prijzen!

De Advocaat

Bij het kopen van onroerend goed heeft de advocaat een controlerende en bewakende rol. In Spanje is een advocaat verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De meeste advocaten rekenen 1% van de verkoopprijs.

De Notaris

In Spanje heeft de notaris een andere rol dan in Nederland. De notaris is getuige bij ondertekening van de akte en doet niet veel meer dan het controleren of de akte juist is ondertekend en om de identiteit van de contractanten te controleren.

De Gestor

Een gestor biedt allerlei diensten aan op administratief, fiscaal en financieel gebied. Uw gestor weet de weg in het zeer bureaucratische Spanje en spreekt de taal.

De Taxateur

Deze bepaalt de waarde van het huis, controleert register- en kadastergegevens en de eigendomspapieren. Ook onderzoekt de taxateur of er schulden en beslagen op het huis rusten.

Hypotheek

Banken zijn verplicht voor verstrekken van hypotheek een taxatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd taxatiebedrijf. De taxatie pas uitvoeren nadat het reserveringscontract is getekend. De hoogte van de hypotheek wordt gebaseerd op de taxatiewaarde

NIE Nummer

NIE nummer

Een NIE nummer in Spanje is een identificatie van buitenlanders en het staat hier voor “Número de Identificación de Extranjeros” en dit moeten zowel residenten als niet-residenten hebben. Het is noodzakelijk om je te legitimeren bij overheidsinstanties en Spaanse belastingdienst

Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring

Wij adviseren altijd een bouwtechnisch onderzoek te laten uitvoeren.
Het kost ongeveer €250,- en kan je duizenden euro´s besparen.

Nieuwbouw

Er zijn tal van redenen waarom mensen in Spanje kiezen voor een nieuwbouwwoning, in plaats van voor bestaande bouw.Eén van de meest in het oog lopende financiële voordelen van een nieuwbouwwoning is de garantie en de bescherming die men daarmee geniet. In Spanje krijgen nieuwbouwwoningen een garantie van 10 jaar mee.