HET KOOPPROCES

Eerst even dit…..

Net als in Nederland koop je in Spanje ook op basis van ‘kosten koper’. Het percentage bijkomende kosten ligt op ongeveer 12% van de koopprijs. Het grootste deel hiervan bestaat uit overdrachtsbelasting (8% tot 10%). De notariskosten bedragen tussen de 0,6% en 1% en tenslotte de kosten voor registratie (0,3% tot 0,7%)en de advocaat (1,5%).

Het reserveringscontract en de reserveringssom

Als er mondelinge overeenstemming is bereikt over de koopsom tekent u een reserveringsovereenkomst en betaalt u een reserveringssom. Het gebruikelijke bedrag hiervoor ligt tussen de € 3000,- en €6000,-. De woning wordt nu van de markt gehaald en er wordt niet meer mee geadverteerd. Let op: de aankoopprijs is overeen gekomen en daar kan nu niet meer over onderhandeld worden. Het reserveringsbedrag wordt in mindering gebracht op de verkoopsom. Tijdens deze fase worden alle (ontbindende) voorwaarden voor het uiteindelijk te tekenen koopcontract uitonderhandeld.

Onderzoeksfase

In Spanje speelt de advocaat een belangrijke rol tijdens de onderzoeksfase. Hij/zij is verantwoordelijk voor het fiscaal en juridisch onderzoek bij de autoriteiten en controleert alle mogelijke schulden en beslagen die op het onroerend goed rusten. Dit onderzoek vergt behoorlijk wat tijd omdat er nauwelijks iets is geautomatiseerd, de instanties sterk gedecentraliseerd zijn en Spanje behoorlijk bureaucratisch is.

Nota Simple

De Nota Simple is een uittreksel van de eigendomsakte. In de Nota Simple staat wie de eigenaar is, of de woning vrij is van schulden en beslagen en de oppervlakte van het perceel en het huis. Het is een belangrijk document maar aanvullend onderzoek in Registro de la Propiedad (Spaanse eigendommenregister) is een must.

Het Privé-koopcontract (Contrato privado de compraventa)

Na afronding van de reserveringsfase wordt het privé-koopcontract opgemaakt. U kunt nu onderhandelen met de verkoper of diens advocaat over de specifieke verkoopvoorwaarden. Zowel koper als verkoper kunnen bepalingen en voorwaarden in dit contract laten opnemen. Bij ondertekening van het contract doet de koper een aanbetaling van 10% van de koopsom.

Escritura

Het koopcontract is privé en gaat vooraf aan het tekenen van de escritura, oftewel het publieke koopcontract. Deze wordt gepasseerd bij de notaris. De koper is vrij om te kiezen bij welke notaris dit gebeurt. Naast de sleutels krijgt u van de notaris een kopie van de escritura. Deze heeft u nodig om bij diverse instanties, nutsbedrijven etc. aan te tonen dat u de nieuwe eigenaar bent. Na ongeveer 2 maanden ontvangt u de officiële eigendomsakte (escritura)

Registratie van de eigendomsakte

Na ondertekening van de escritura moet deze nog geregistreerd worden. Spanje kent hiervoor twee instanties: het Registro de Propiedad en het Catastro.